Lingua Latina

Via latina II/I - kontrolní překlad

STARTER Vydáno dne 28.08.2023

Kontrolní překlad textu první části druhé lekce slouží zejména samoukům ke kontrole správnosti porozumění textu.Romulus a Remus

Romulus a Rémus TTT *1 v chatrči Larencie a Faustula bydlí. Oni na pláni albánské veselí rostou. Larencie a Faustulus se o Romula a Réma starají. Co dělá Larencie? Larencie Romula drží a krmí ho. Tady Rémus pláče. Larencie Réma slyší, také ho zvedá a krmí. Dvojčata se smějou. Život dvojčat je spokojený: oni mají spokojený život. Romulus a Rémus s Larencií bydlí a ji mají rádi. Také Faustula mají rádi. Faustulus a Larencie vedou pěkný život s dvojčaty. Oni dvojčata mají rádi a o ně se dobře starají, ale po pláni albánské jdou řeči. Muži a ženy říkají: “Romulus a Rémus nejsou synové Faustula a Larencie. Jejich matka bydlí ve městě…” Faustulus pomluvy slyší a bojí se.

Romulus a Rémus nejsou již chlapci ani nezůstávají v chatrči. Dvojčata na pastvině s Faustulem pracují. Tam/na ní/na pastvině Faustulus hlídá krávy. Co dělají dvojčata na pastvině? Oni pomáhají Faustulovi. Dvojčata jsou pastýři. Na planině albánské se courají/bloudí/cho­dí krávy. Dvojčata krávy vedou a je hlídají. Oni jsou totiž dobří/správní pastýři.

V lese jsou zloději. Zloději jsou muži nehodní/špatní, neboť krávy kradou a je v lesích schovávají. Jejich život je nehodný: zloději vedou špatný život. Romulus a Rémus zloděje hledají a s nimi bojují. Povinnost dvojčat je těžká, ale oni povinnost dobře vykonávají a ji nezanedbávají. Na planině albánské je mnoho pastýřů: oni také dobře se starají o povinnosti a je nezanedbávají, neboť jsou dobří/správní.

Poznámky:

  1. V latině se často spojka a klade na konec posledního slova, které je spojkou a spojeno, v tom případě se ale neužije tvar et, ale příklonka -que, tj. filia filiusque – dcera a syn, je to totéž jako filia et filius apod.
  2. slovní spojení agere vitam – vést život
  3. sloveso díligere znamená mít rád, oblíbit si, sloveso amáre – milovat je totiž vyhrazeno milencům
  4. česká vazba pečovat o něco, o někoho je v latině často nahrazena bezpředložkovým pečovat něco (jako opečovávat něco), nicméně lze použít i předložku, tj. curare geminos = curare de geminís, oboje je správně
  5. slova probus x improbus jsou pro češtinu příliš knižní, ten, kdo je probus, jedná správně, kdo je improbus, jedná nesprávně
  6. officium lze přeložit jako povinnost, ale také práce, arduum officium je těžká práce, stejně jako slovo labor, které samo o sobě znamená těžkou, namáhavou práci
  7. neglegere – nedbat, tj. ve spojení se záporkou nón neglegere = nezanedbávat
Překlad:
  1. que = et, tj. Romulus et Remus = Romulus Remusque


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Via latina I/III - kontrolní překlad

Třetí část první lekce učebnice Via latina. Kontrolní překlad slouží samoukům ke kontrole pochopení textu.

STARTER

Via latina I/II - kontrolní překlad

Kontrolní překlad má být pomůckou pro samouky, kteří pracují s učebnicí Via latina. Tentokrát druhá část první lekce.

STARTER

Via latina I/I - kontrolní překlad

Kontrolní překlad textu první části první kapitoly učebnice Via Latina

Copyright info:

Via latina

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.