Lingua Latina

Via latina I/II - kontrolní překlad

STARTER Vydáno dne 10.08.2023

Kontrolní překlad má být pomůckou pro samouky, kteří pracují s učebnicí Via latina. Tentokrát druhá část první lekce.Tady je Larencie

Larencie ne ve městě, ale na venkově bydlí. Chatrč Larencie není ve městě: její chatrč je na Albánském venkově. Larencie ne sama (bydlí) na venkově, protože/neboť s ní bydlí Faustulus. Faustulus je muž Larencie. Larencie je dobrá žena. Její muž je také dobrý. Larencie s dobrým mužem na venkově bydlí. S ním Larencie v chatrči bydlí. Jsou Faustulus a Larencie sami v chatrči? Jsou, oni sami bydlí: žádný chlapec/žádné dítě s Faustulem a Larencií nebydlí, ani dívky nebydlí s nimi.

Co je Faustulova vlast? Jeho vlast je Alba Longa. Alba Longa je také vlast Larencie. Vlast Faustula a Larencie je Alba Longa. Jejich vlast je velká. Je jejich chatrč také velká? Ona není velká, ale je malá.

V chatrči Faustula a Larencie je kuchyň. V ní je stůl. Také ložnice je v jejich chatrči: je také malá. V kuchyni je stůl, v ložnici je lůžko. Larencie na lůžku spí. Kde spí Faustulus? Faustulus také na něm spí. Faustulus a Larencie na malém lůžku spí. Jejich lůžko není velké. Na stole kuchyně jsou růže. Ony jsou červené: barva růží je červená. Jejich barva je krásná.

Kde je Larencie? Ona je v chatrči. Je Faustulus také v chatrči s Larencií. Není. Faustulus je na louce, neboť je pastýř. Faustulus na louce zůstává, neboť jeho povinnost/práce je na louce/pastvině. S Faustulem je mnoho žen a mnoho mužů, protože jejich práce je také na louce/pastvině. Jiné povinnosti jsou v chatrči, jiné na pastvině, jiné ve městě. Jsou mnohé povinnosti/je mnoho povinností mužů a žen.

Faustulus na pastvině jde a … Co? Na pastvině je vlčice. Dva malí chlapci jsou s ní. Oni jsou dvojčata. Je vlčice matka dvojčat? Není, ona není jejich matka. Kde je matka? Ona není na louce, žádná žena s nimi není. Dvojčata pláčou, protože jsou vyděšená. Vlčice vyje a v lese se ukrývá, ona je také vyděšená.

Poznámky:

  • ecce – tradičně se toto slovo zejména v biblických textech překládá jako hle, ejhle. Tedy jako citoslovce. Jeho funce je ovšem ukazovací, vhodnější překlad tedy je tady je, tady jsou. Pokud jde o výslovnost, v české středověké výslovnosti se čte EKCE, v latinské klasické pak EKE.
  • campus – slovo campus má v tomto konkrétním textu mnoho významů: znamená pole, louka, pastvina, venkov… Dosaďte si ten, který vám bude nejvíc dávat smysl v konkrétní větě
  • latina užívá pouze jeden zápor, tedy nullus puer est = žádný chlapec není


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Via latina II/I - kontrolní překlad

Kontrolní překlad textu první části druhé lekce slouží zejména samoukům ke kontrole správnosti porozumění textu.

STARTER

Via latina I/I - kontrolní překlad

Kontrolní překlad textu první části první kapitoly učebnice Via Latina

STARTER

Via latina I/III - kontrolní překlad

Třetí část první lekce učebnice Via latina. Kontrolní překlad slouží samoukům ke kontrole pochopení textu.

Copyright info:

Via Latina

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.