Lingua Latina

Nominativ s infinitivem - cvičení #1

PRE Vydáno dne 03.10.2010

Další infinitivní vazba, tentokrát jako cvičení v přítomném čase.Vyberte z nabídky správný tvar slovesa podle smyslu věty.

  1. Zdá se, že jsi šťastný. Félix esse ________.

  2. Prý jste nemocní. ________ aegrótí esse.

  3. Zdá se, že mi neříkají pravdu. Vérum mihi nón dícere ________.

  4. Vypadáš spokojený. Contentus esse ________.

  5. Prý jsou pracovití. ________ industrií esse.

  6. Říkalo se, že jste nešťastní. ________ infélícés esse.

  7. Prý čteš Harryho Pottera. Harrium Potterum legere ________.

  8. Říká se, že jsou bohatí. ________ dívités esse.

  9. Prý pracujete v hospodě. ________ in taberná laboráre.

  10. Zdá se, že máš pravdu. ________ veritás habere.

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané.
INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #2

Procvičte si vazbu akuzativu s infinitivem.
PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.