Nominativ s infinitivem - cvičení #1

Vydáno dne 03.10.2010

Další infinitivní vazba, tentokrát jako cvičení v přítomném čase.Vyberte z nabídky správný tvar slovesa podle smyslu věty.

 1. Zdá se, že jsi šťastný. Félix esse ________.

  1. videor
  2. vidéris
  3. vidétur
 2. Prý jste nemocní. ________ aegrótí esse.

  1. Díciminí
  2. Dícitis
  3. Tráditur
 3. Zdá se, že mi neříkají pravdu. Vérum mihi nón dícere ________.

  1. videntur
  2. vidéris
  3. vidétur
 4. Vypadáš spokojený. Contentus esse ________.

  1. vidéris
  2. vidés
  3. vidétur
 5. Prý jsou pracovití. ________ industrií esse.

  1. Díceris
  2. Tráditur
  3. Tráduntur
 6. Říkalo se, že jste nešťastní. ________ infélícés esse.

  1. Dícébáminí
  2. Trádébantur
  3. Tráditur
 7. Prý čteš Harryho Pottera. Harrium Potterum legere ________.

  1. díceris
  2. dícis
  3. traditur
 8. Říká se, že jsou bohatí. ________ dívités esse.

  1. Dícitur
  2. Tráditur
  3. Tráduntur
 9. Prý pracujete v hospodě. ________ in taberná laboráre.

  1. Díciminí
  2. Tráditur
  3. Tráduntur
 10. Zdá se, že máš pravdu. ________ veritás habere.

  1. Tráditur
  2. Vidéris
  3. Vidétur
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) a, 5) c, 6) a, 7) a, 8) c, 9) a, 10) b
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: