Lingua Latina

Akuzativ s infinitivem - cvičení #2

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.03.2011

Procvičte si vazbu akuzativu s infinitivem.Vazbu akuzativu s infinitivem si můžete nastudovat ZDE. V tomto cvičení vyberte vhodný tvar.

1. Myslím, že tě slyšela. Putó .
2. Myslíš si snad, že všichni lidé jsou svatí? Num putas omnes sanctós?
3. Říkám ti, že se mýlíš. Dicó .
4. Komu si myslíš, že uvěří, jemu, nebo nám? Cuí putátis , utrum eí an nóbis?
5. Řekla, že máš hlad. Díxit .
6. Matka říká, že děvčata byla nemocná. Mater dicit  .

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem

V tomto článku se můžete naučit v latině hojně používanou větnou vazbu akuzativu s infinitivem.
INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané.
PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.