Lingua Latina

Natalicia - Ornemus domum nostram

ELEMENTARY Vydáno dne 01.12.2018

Společně si přečteme článek o tom, jak zdobíme své domovy v době Vánoc, odkud pocházejí stromeček, vánoční věnce, ponožky na krbech či svíčky.arbor natalicia

arbor natalicia

Arbor Natalicia Arboris Nataliciae consuetudo orta est in Germania, anno 1611. Hoc est Nativitatis signum clarissimum! Eius lumina colorata totam domum illustrant. Visne consilium? Si veram arborem eligis, planta eam postea in horto.

Serta Tempore Romae antiquae serta TTT *1 erant signum victoriae. Nostris temporibus omnes amant hanc ornationem. Olim homines ea ornabant malis, nucibus aut aranciis. Hodie potius sunt lumina, globuli, flores rubri. Suspenduntur ianuae aut camino!

Tibiale In multis nationibus tibiale TTT *2coloratum camino suspenditur nocte diei 24 m. Decembris. Haec tibialia ornata sunt botonibus TTT *3 et campanellis. Omnis puer habet proprium tibiale. Quo maius est tibiale, eo plura insunt dulciola TTT *4! In Magna Britannia, sive est tibiale, sive saccus.

Festiva lanternarum exhibitio In insulis Philippinis, Saturni die ante Nativitatem, fit festiva exhibitio ingentium lanternarum TTT *5. Omnes vici hoc certamen participant et conantur conficere lanternam omnium maximam. Ex toto orbe terrarum homines petunt urbem Sancti Ferdinandi ut has lanternas admirentur.

Candelae Ubique ponuntur candelae TTT *6. Sunt vere pulchrae et domus, cum lucent, vidétur magica! In Columbia, diebus 7 et 8 m Decembris, celebratur festum candelarum: in omnibus fenestris, hortis et viis lucent parvae candelae. Quale spectaculum!

Zajímají vás latinské texty s moderní slovní zásobou? Přečtěte si je v časopise Adulescens, který dovážíme z Itálie. Objednat si můžete samostatná starší čísla i celé předplatné. Adulescens

Překlad:
  1. sertum, í, n. věnec
  2. ponožka
  3. knoflíky
  4. sladkosti
  5. svítilna, lampa
  6. svíčky


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

Copyright info:

ELI, Adulescens, XXXIV, Fasciculum 2, 2017

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.