Lingua Latina

Aktivum - pasivum

STARTER Vydáno dne 15.02.2015

V 6. lekci učebnice Familia Romana se setkáte s pasivními tvary jednotlivých sloves. Procvičte si je v tomto cvičení.Převádějte z aktiva do pasiva. Vzor: puella cantat: carmen (píseň)á puellá cantátur Vzhledem k typu cvičení se může stát, že odpovíte jinak, než je v našem řešení. Ale to neznamená, že vaše řešení bude špatné. Může být jen jiné.

 1. Márcus Quíntum pulsat – Quíntus

 2. Puella parva plórat, quia á Marcó

 3. Aemília puerós suós videt. Puerí .

 4. Ancilla servum vocat. Servus .

 5. Iulius interrogat servum. Servus

 6. Puella plórat. Ancilla eam audit. Puella

 7. Dominus servum malum baculó verberat. Servus malus baculó  .

 8. Dominus nummós numerat. Nummí

 9. Serví salútant dominum. Dominus

 10. Servus malus servum bonum accúsat. Serví boní

 11. Baculum póne in mensá! Baculum

 12. Puellae et puerí ámant parentés (rodiče) suós. Parentés 

 13. Puella parva rosás carpit. Rosae

 14. Serví lectícam cum dominó suó vehunt. Lectíca

 15. Serví dominós suós vehunt. DominíPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Opakujeme slovesa #1

Cvičení je určeno všem, kteří se dostali až do páté lekce učebnice Familia Romana. Zaměřené je na doplňování sloves.
ELEMENTARY

Familia Romana - V. lekce

V páté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata se naučíte slovní zásobu týkající se bydlení.
ELEMENTARY

Procvičujeme slovní zásobu #12

V tomto cvičení se podíváme na slovní zásobu z první až páté lekce učebnice Familia Romana.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.