Lingua Latina

Opakujeme slovesa #1

ELEMENTARY Vydáno dne 11.02.2015

Cvičení je určeno všem, kteří se dostali až do páté lekce učebnice Familia Romana. Zaměřené je na doplňování sloves.Doplňte na vynechaná místa sloveso ve správném tvaru. Pište bez délek.

 1. Puella (cantáre) carmina pulchra.

 2. Pater (dormíre) in léctó suó.

 3. Serví (timére) dominum et baculum eius.

 4. Máter et páter (amáre) líberós.

 5. Iulius (numeráre) suós nummós in sacculó.

 6. Serví improbí (accúsáre) servós bonós.

 7. Iúlius (súmere) baculum é ménsá.

 8. Líberí Aemíliae (habitáre) in víllá.

 9. Ancillae (salútáre) dominam suam

 10. Servus (audíre) dominum.

 11. Rósae liliaque (délectáre) puellás et féminás.

 12. „Bone serve, (súmere) pecúniam.“

 13. In víllá Iulií serví (vidére) pulchrum hortum.

 14. Servus (agere), quod dominus imperat.

 15. Puerí (rídere), quia puella plórat.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Imperativ futura - pro 3. osobu sg. a pl. - deponentní slovesa - cvičení #1

První ze série cvičení na imperativy pro pokročilé. Cvičení zpracoval pan Jakub Adam Augustin Volf a vytvořil k němu také řadu tabulek a teoretických výkladů.
ELEMENTARY

Procvičujeme deponentní slovesa #1

V tomto článku si mohou studenti klasické latiny procvičit časování deponentních sloves.
ELEMENTARY

Doplňujte tvary imperativu a indikativu

V tomto cvičení se procvičíte v koncovkách imperativu a indikativu. Určeno všem, kteří dospěli do čtvrté lekce učebnice Familia Romana.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.