Lingua Latina

Gerundivum

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.04.2010

Podíváme se spolu na zajímavý slovesný tvar, který se tváří jako přídavné jméno.Gerundivum - slovesné adjektivum

puniendus Gerundivum označuje děj, který má být, musí být vykonán. Tedy např. podle našeho obrázku vir puniendus - muž, kterého je třeba potrestat.

Gerundivum se jako adjektivum skloňuje podle 1. a 2. deklinace, tj.

mílés laudandus
uxor laudanda
exemplum imitandum

 

Gerundivum překládáme různě, podle toho, jakou má ve větě funkci.

Gerundivum jako přívlastek

occasio patriae liberandae - základní příklad, který najdete v každé učebnici
donum laudandum portávistí

perículum istud occasio pacis servandae est

Gerundivum v přísudku

Hovoříme také o tzv. opisném časování trpném, pomocí gerundiva v pozici jmenného přísudku slovesa esse vlastně nahrazujeme vazby se slovesy muset a nesmět.

 

 
cibumJulia plorans
Cibum édendum erat. Iulia dormienda est.
 
coquereinvenire
Iúsculum coquiendum est. Medicamentum inveniendum erit.

Jak vyjádříme, kdo má sníst jídlo, uspat Julii, uvařit polévku, objevit lék? Použijeme buď předložku á, což ale není moc hezké, nebo lépe použijeme dativ původu:

Á dominó cibum édendum erat. ---> Dominó (dativ) cibum édendum erat.
Á patre Iulia dormienda est. ---> Patrí Iulia dormienda est.
Á coquó iúsculum coquiendum est. ---> Coquó iúsculum coquiendum est.
Á medicó medicamentum inveniendum erit. ---> Medicó medicamentum inveniendum erit.
Omnibus moriendum est.

Gerundivum jako doplněk

Gerundivum stojí v doplňku např. po slovesech , trádó a cúró. Musí být vždy ve stejném pádě a čísle a rodě jako řídící substantivum. Nejjednodušším příkladem je školní věta:

Pater magistró frátrem éducandum dedit.
-
Otec dal učiteli bratra na vychování.
- Otec dal učiteli bratra, aby ho vychoval.
- Otec dal učiteli bratra vychovat.

Obdobný příklad:

Caesar praedam militibus dividendam relinquit.
- Caesar nechal kořist vojákům k rozdělení.
- Caesar nechal vojáky, aby si rozdělili kořist.
- Caesar nechal rozdělit kořist vojákům.

Povídání o gerundivech bych zakončila tím, že tvar gerundiva určitě vždycky poznáte. Koncovku -(e)ndus už žádný jiný tvar nemá, jedná se ale o tvary, které nejsou češtině blízké, proto jejich aktivní užívání bude asi obtížněji nacvičitelné.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
ALL LEVELS

Lingua Latina per se illustrata

V tomto článku se můžete seznámit se zcela novou učebnicí, alespoň na našem trhu, a s její zajímavou výukovou metodou.
ALL LEVELS

Zájmenná adjektiva

Zvláštní skupinou, řazenou mezi zájmena, je také několik slov označovaných jako „zájmenná adjektiva“. Jak již název napovídá, bude se jednat o slova na rozhraní přídavných jmen a zájmen.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.