Lingua Latina

Zájmenná adjektiva

ALL LEVELS Vydáno dne 04.10.2009

Zvláštní skupinou, řazenou mezi zájmena, je také několik slov označovaných jako „zájmenná adjektiva“. Jak již název napovídá, bude se jednat o slova na rozhraní přídavných jmen a zájmen.Zájmenná adjektiva (Adiectiva pronominalia)

Speciální skupinou, ojedinělou v latině, jsou přídavná jména s prvky zájmen. Zájmenná jsou proto, že mají charakteristické koncovky genitivu a dativu singuláru zájmen, ostatní tvary se skloňují podle přídavných jmen prvních dvou deklinací.

Jelikož mají všechna stejné koncovky, jsou v následující tabulce zobrazeny pouze ony koncovky. Je zbytečné dělak několik tabulek se stejným účelem, akorát s jiným slovem.

Jednotné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
Nominativ
-US (-ER)
-A
-UM
Genitiv
-ÍUS
Dativ
Akuzativ
-UM
-AM
-UM
Vokativ
-
-
-
Ablativ

 

Množné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
Nominativ
-AE
-A
Genitiv
-ÓRUM
-ÁRUM
-ÓRUM
Dativ
-ÍS
-ÍS
-ÍS
Akuzativ
-ÓS
-ÁS
-A
Vokativ
-
-
-
Ablativ
-ÍS
-ÍS
-ÍS

Vokativ není vyznačen, pochopitelně, chcete-li zvolat nějakým zájmenným adjektivem, můžete, ale nedělá se to často, proto jsou tvary proškrtnuty.

A o jaká slova že se to jedná?

 • Alter, altera, alterum
 • Alius, alia, aliud
 • úllus, úlla, úllum
 • núllus, núlla, núllum
 • sólus, sóla, sólum
 • tótus, tóta, tótum
 • uter, utra, utrum
 • neuter, neutra, neutrum
 • uterque, utraque, utrumque

Příklady:

Alteríus, núllá ré , tótí, neutórum, sólís, úllás, utramque*, neutró, alií, aliís
U adjektiva uterque se skloňuje první část UTER-UTRA-UTRUM. Druhá - QUE - je neměnná.

Alius, alia, aliud mají genitiv shodný se zájmenným adjektivem alter,-a,-um: ALTERÍUS

Závěr

 • Zájmenná adjektiva se skloňují podle přídavných jmen 1. a 2. deklinace s výjimkou 2. a 3. pádu jednotného čísla
 • Genitiv a dativ singuláru je shodný pro všechny tři rody, -ÍUS, -Í
 • Neutrum - střední rod - je slovo odvozené od zájmenného adjektiva, které znamená "žádný z obou," čili ani mužský, ani ženský rod
 • Alter je také použitelné jako číslovka, používá se ale většinou při popisu dvou věcí, osob, např. Jeden zpívá, druhý tancuje. Oproti tomu číslovka secundus,a,um se užívá častěji při výčtu: První den je pondělí, druhý je úterý, třetí středa....
 • Jelikož ve větě používáme jen jeden zápor, máme dvojice úllus x núllus a uter x neuter. V kladné větě užijeme núllus a neuter, v záporné pak úllus a uter.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Adjektiva v praxi #3

Budeme tvořit slovní spojení – podstatné jméno a přídavné jméno.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 12. lekce

Slovní zásoba z 12. lekce přináší nejen adjektiva 3. deklinace jednovýchodná.
ELEMENTARY

Procvičujeme adjektiva

Procvičte si adjektiva 1. a 2. deklinace ve spojení se substantivy všech deklinací.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.