Lingua Latina

Futurum I sloves 1. a 2. konjugace

ELEMENTARY Vydáno dne 09.06.2009

Už umíte indikativ prézenta, imperfektum, je tedy na čase podívat se na základní budoucí čas.Budoucí čas - Futurum I sloves 1. a 2. konjugace

Latina vyjadřuje budoucnost pomocí budoucího času futurum I, jak číslovka napovídá, existuje ještě futurum II. Futurum I vyjadřuje budoucí děj, ať už ho česky vyjádříme slovesem dokonavým nebo nedokonavým, tj. laudábó - budu chválit i pochválím. Naproti tomu futurum II je jakási obdoba "předbudoucího" času, vyjadřuje totiž děj, který se v budoucnosti stane dříve, než nastane jiný budoucí děj, česky se překládá jako až pochválím - laudáveró, a protože se tvoří od perfektního kmene, necháme si vysvětlení tohoto času na jindy.

Výklad rozdělíme do dvou skupin, nejprve se podíváme na futurum sloves 1. a 2. konjugace:

tvoří se přidáním -b- a koncovek

Futurum I od sloves 1. konjugace
ego laudá-bó budu chválit laudá-bo-r budu chválen
tu laudá-bi-s budeš chválit laudá-be-ris budeš chválen
is laudá-bi-t bude chválit laudá-bi-tur bude chválen
nos laudá-bi-mus budeme chválit laudá-bi-mur budeme chváleni
vos laudá-bi-tis budete chválit laudá-bi-miní budete chváleni
ii laudá-bu-nt budou chválit laudá-bu-ntur budou chváleni

Všimněte si některých nepravidelností: laudábunt - oni budou chválit, nikoli laudábint, laudáberis - ty budeš chválen, nikoli laudábiris, laudábuntur - oni budou chváleni, nikoli laudábintur.

Podobně je tomu i u sloves druhé konjugace:

Futurum I od sloves 2. konjugace
ego délébó budu ničit délébor budu ničen
tu délé-bi-s budeš ničit délé-be-ris budeš ničen
is délé-bi-t bude ničit délé-bi-tur bude ničen
nos délé-bi-mus budeme ničit délé-bi-mur budeme ničeni
vos délé-bi-tis budete ničit délé-bi-miní budete ničeni
délé-bu-nt budou ničit délé-bu-ntur budou ničeni

Např.:

Té semper amábam, amó, amábó. .
Sí bene labórábámus, laudábámur. Sí male labórábimus, monébimur.
Aquam portábámus, portábimus.

 

 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Futurum I sloves 3. a 4. konjugace

Budoucí čas se tvoří u 3. a 4. konjugace poněkud odlišně od konjugací 1. a 2. Výklad a jednotlivé tabulky tvarů najdete v tomto článku.
ELEMENTARY

De Carolo quarto - futurum

Pomocí jednoduchého textu si zopakujete tvorbu budoucího času jednoduchého (futurum simplex) a složeného (futurum periphrasticum). Tentokrát není cvičení interaktivní, ale díky přiloženému klíči si můžete řešení jednoduše zkontrolovat sami.

ELEMENTARY

Procvičujeme futurum I #2

Cvičení na slovesné tvary není nikdy dost. Procvičíme si budoucí čas, prozatím aktivní tvary.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.