Lingua Latina

Procvičujeme futurum I #2

ELEMENTARY Vydáno dne 22.02.2010

Cvičení na slovesné tvary není nikdy dost. Procvičíme si budoucí čas, prozatím aktivní tvary.Vyberte z nabídky správnou odpověď. Slovní zásobu najdete ve vyhledávání nebo ve slovníku, i když se tváří jako slovník anglický. Slova ale musíte zadat v základních tvarech, tj. u jmen v nominativu sg., u sloves v 1.os. sg., tak jsou řazena i v papírových slovnících.

  1. Dónec eris félíx, multós ________ amícós.

  2. Epistulam ad amícum ________.

  3. Hieme nix alba omnia teget, terra ________.

  4. Crás ambulábó cum amícís in silvá et ________ vócés avium.

  5. Virí probí animum neque calamitás ________ neque fortúna.

  6. Tempus omnia ________.

  7. Sí boní eritis, parentibus et magistrís ________.

  8. Sí bellum ________ dux magná vóce mílités ad bellum vocábit.

  9. Vér novum flóribus terram ________.

  10. Per errórem ad véritátem, per calamitátem ________ ad félicitátem.

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme futurum I

Procvičte si v následujícím cvičení, jak se orientujete v koncovkách futura I všech konjugací.
ELEMENTARY

De Carolo quarto - futurum

Pomocí jednoduchého textu si zopakujete tvorbu budoucího času jednoduchého (futurum simplex) a složeného (futurum periphrasticum). Tentokrát není cvičení interaktivní, ale díky přiloženému klíči si můžete řešení jednoduše zkontrolovat sami.

STARTER

Procvičujeme adjektiva 1. a 2. deklinace #2

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení procvičí adjektiva 1. a 2. deklinace na základní slovní zásobě.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.