Lingua Latina

Nejčastější slovesa užívaná v lékařské latině

ELEMENTARY Vydáno dne 27.09.2008

Procvičte si nejčastěji používaná slovesa, se kterými se setkají studenti lékařských oborů.Procvičujeme slovesa

Vyberte za nabídky správné sloveso ve správném tvaru. Nezapomeňte rozlišovat jednotlivé konjugace. Prozatím použijeme pouze indikativ prézentu popř. imperativ v aktívu i pasívu.

 1. Lagoena aquae rosae bene ..............

 2. Succus ex variís speciébus herbárum ...........

 3. Causa morbí .........

 4. Aegrótus saepe ............

 5. Morbus ............ á medicó.

 6. Necesse est morbó ...........

 7. Ad lagoenam ....... aquam púram.

 8. Morbí ........... ad infectiósós et aliós.

 9. Pillulás in scatulá ............

 10. Medicus .............. medicamenta aegrotó.

 11. Costam spúriam et costam véram ............Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
PRE-INTERMEDIATE

Laura Gibbs: Leo et canis

Laura Gibbs na svém webu nabízí ke čtení 1000 bajek pro mírně pokročilé. Uvádíme je s vysvětlivkami. Laura Gibbs olim fabulas Aesopianas scripsit, quas vobis explicatas propono.

INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.