Lingua Latina

Via latina I/III - klíč ke cvičení

STARTER Vydáno dne 27.08.2023

Klíč ke cvičení třetí části první lekce. Slouží ke kontrole. Clavis ad capitulum I, pars III.Klíč ke cvičení 1. lekce/3. část – Clavis ad capitulum I, pars III

19. Respondé ad interrogáta – Odpověz na otázky:

 1. parví puerí Romulus et Remus
 2. geminí parví
 3. Larentia
 4. Faustulus timet, Larentia non timet

20. Estne vérum an falsum? Je to pravda, nebo lež?

 1. falsum
 2. vérum
 3. falsum
 4. falsum

Vocábula disce! Uč se slovíčka!

21. Scríbe vocábulum aptum – napiš vhodné slovíčko:

 1. Lárentia
 2. laeta
 3. máter
 4. magnum
 5. perterritus
 6. campó

22. Scríbe vocábula contrária – napiš slova opačného významu:

 1. multae
 2. magnum
 3. fémina
 4. puella
 5. pater

23. Respónsó dató scríbe interrogátum aptum: K dané odpovědi napiš vhodnou otázku:

 1. Num puerí in campó dormiunt? (jsou i jiné odpovědi, to platí pro celé cvičení)
 2. Suntne multae feminae in campó Albánó?
 3. Num Faustulus sólus habitat?
 4. Num puerí cum lupá in silvá habitant?

24. Errórés émendá – oprav chyby:

 1. veniunt
 2. puerórum
 3. cogitat
 4. plórant
 5. magna

25. Adde terminátiónés vocábulórum – doplň ke slovíčkům koncovky:

 1. Faustuló
 2. laetus, puerís
 3. laetí
 4. laeta, puerórum, eórum
 5. multae, multís fíliís
 6. eárum, pulchrí

26. Scríbe fórmás plúrálés aut singulárés – napiš tvary množného nebo jednotného čísla:

 1. dormiunt, manent
 2. valet, aegrotat, valet
 3. plórat, plórat, timent
 4. cógitant
 5. respondet

27. Sententiás scríbe – napiš věty:

například:

 1. Lárentia est máter puerórum.
 2. Lárentia est fémina Faustulí.
 3. Albánus est campus in quó est Alba Longa.
 4. Faustulus est pater geminórum.
 5. Rómulus et Remus sunt fílií Lárentiae.

28. Adde terminátiónés vocábulórum et prónómina apta – doplň koncovky slov a vhodná zájmena:

 1. Lárentiae, eius, eórum
 2. eárum
 3. eius
 4. Faustulí, Lárentiae, eórum
 5. Rómulí, Remí, puerórum, eórum


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Via latina I/II - klíč ke cvičení

Klíč ke cvičením druhé části první lekce učebnice Via latina. Slouží ke kontrole samostatné práce.

STARTER

Via Latina I/I - klíč ke cvičením

Klíč k první části první lekce učebnice Via Latina. Uvádí také překlady pokynů ke cvičením.

STARTER

Via latina II/I klíč ke cvičení

Klíč ke cvičením první části druhé lekce slouží ke kontrole správnosti vašeho studia.

Copyright info:

Via latina

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.