Lingua Latina

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars sexta

PRE Vydáno dne 01.06.2020

Další cvičení k porozumění textu ke zjednodušené četbě Tajemství na hranici.  1. Quot domús sunt in vícum Germánum?

  2. Quis est avus?

  3. Erat avus laetus Lucium vidéns?

  4. Quid facit avus?

  5. Quid vendit avus?

  6. Délectatne Lució domus Kunónis?

  7. Amatne avus Rómánós?

  8. Označte antonymum ke slovu CLAM v textu:

  9. Vyhledejte synonymum ke slovesu videt:

  10. Který z nabízených tvarů určitě není tvarem slovesa habitat?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars secunda

Další cvičení ke zjednodušené četbě. Tentokrát úkoly k druhé kapitole.

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars tertia

V článku si ověříte porozumění třetí kapitole knihy Tajemství na hranici.

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars quínta

Cvičení na porozumění textu 5. kapitoly zjednodušené četby.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.