Lingua Latina

Prázdninový test

ELEMENTARY Vydáno dne 04.08.2011

Tentokrát se podíváme na něco odpočinkového. Obrázkový kvíz s celou řadou ne zcela běžných slovíček.Spectá imáginem et nótá sententiam véram aut falsam.

imago

  1. 1. In imágine sex flórés vidémus.

  2. 2. Félés, quam in imágine vidére potes, alba est.

  3. 3. In arbore quattuordecim cerasí sunt.

  4. 4. Super domum, apud núbés trés avés sunt.

  5. 5. Puella parva gunnam flávam habet.

  6. 6. In imágine magnus canis est.

  7. 7. Puellae parvae capillí fuscí sunt.

  8. 8. In imágine tempestás pulchra est.

  9. 9. In imágine vidés únam anatem.

  10. 10. Imágó démonstrat duás núbés et unum arborem.

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme přivlastňovací zájmena

Jednoduchý testík na procvičení přivlastňovacích zájmen.
INTERMEDIATE

Všeobecný test pro pokročilejší #2

Pokročilejší z vás si mohou ověřit svoji orientaci v latinském textu v následujícím cvičení. Užité věty jsou originální a upravované jen zcela nepatrně.
ELEMENTARY

Test na spojení adjektiv a substantiv #1

Slovní zásobou je test určen spíš pro studenty zdravotnických o­borů.
Copyright info:

Námět i obrázek jsme přejali z webu Helpforenglish­.cz, autorkou testu včetně obrázku je Michaela Vítová

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.