Lingua Latina

Mílités - cvičení

PRE Vydáno dne 24.05.2011

Procvičme si slovní zásobu týkající se vojáků starověkého Říma.Vyberte z nabídky nejpravděpodobnější odpověď.

miles Romanus

  1. Míles est vir ________.

  2. Arma mílitis Rómání sunt scútum et gladius et ________.

  3. Eques est míles quí ex ________ pugnat.

  4. Pedités ferunt píla. ________ est míles quí pedibus pugnat.

  5. ________ est magnus numerus mílitum.

  6. Quí amící nostrí nón sunt et pugnant contrá nós ________ appellantur.

  7. Pars exercitús quá equibus pugnat ________ appellátur.

  8. Circum castra Rómána fossa et ________ est.

  9. Exercitus Románus constábat é ________.

  10. Legió díviditur in ________

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena

Zde si můžete otestovat vaše znalosti tázacích a vztažných zájmen.
STARTER

Lékařská slovní zásoba pro začátečníky - cvičení #4

Procvičte si 1. a 2. deklinace a konjugaci, předložky.
STARTER

Lékařská slovní zásoba pro začátečníky - cvičení #1

Vraťme se ke slovní zásobě pro budoucí zdravotní sestřičky a bratry. Procvičme si první deklinaci.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.