Lingua Latina

Legendy Wolfenbuttelského rukopisu

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.02.2011

Před několika týdny vyšla velmi zajímavá kniha, a totiž Legendy Wolfenbuttelského rukopisu. Určitě by neměla chybět v knihovně žádného pokročilejšího latináře.Legendy Wolfenbűtelského rukopisu

V Centru mediavelistických studií AV ČR vznikla velmi zajímavá studie tzv. Legend Wolfenbűtelského rukopisu. Vydání připravila naše přední mediavelistka, paní profesorka Jana Zachová, a vydáno bylo v nakladatelství Filosofia.

Kniha čtenářům předkládá rukopis označený jako Cod.Guelf.11.2. Aug. 4 uložený v rukopisném oddělení Herzog August Bibliotek ve Wolfenbűttelu. Proč tak rozsáhlý úvod? Tento rukopis totiž obsahuje nejstarší dochovanou latinskou literární památku, která má přímý vztah k českému prostředí. Obsahuje totiž opis tzv. Gumpoldovy legendy, tj. legendy o životě a smrti knížete Václava.

legendy

Celá kniha obsahuje tyto části:

1. Úvod a studie

V samotném úvodu objasňuje paní profesorka Zachová, co to jsou legendy Wolfenbűttelského rukopisu, přibližuje památku samotnou. Dále následují studie Anežky Merhautové a Dušana Třeštíka o jednotlivých legendách. Úvod je doplněn také ediční poznámkou.

2. Latinské texty

Latinské texty k vydání připravila právě prof. Jana Zachová. Uvádí všechny tři ve studiích zmíněné legendy, tj. Passio beati Pantaleonis martiris (Utrpení svatého Pantaleona mučedníka), dále Vita sancti Egidii (Život svatého Jiljí) a Passio sancti Venceslai martyris (Utrpení svatého Václava mučedníka - překlad připravil Zdeněk Kristen) Následující obrázky jsou uloženy v PDF, klikněte na ně a otevřou se vám v samostatném okně.

ukázka z knihy

3. České překlady

Další částí knihy jsou české překlady. První dvě legendy přeložila prof. Zachová, poslední pak prof. Kristen.

4. Faksimile legend Wolfenbűttelského rukopisu

Čtete správně. Kniha obsahuje také fotokopie dotčené části rukopisu. Fotokopie jsou velmi čitelné a můžete si tak vyzkoušet, jak se umíte orientovat v rukopisném textu.

ukázka 1ukázka 2

Závěr

Na konci pak knihy najdete rejstřík jmen a míst. Celá publikace je zpracovaná velice pečlivě a my se díky autorce, paní profesorce Zachové, můžeme přenést do dávného středověku a potěšit se starobylými legendami. Český překlad navíc přiláká všechny ty, kteří latinský originál přečíst neumějí. Mám za to, že uvedená publikace potěší každého zájemce o středověké dějiny našich zemí.

Legendy Wolfenbűttelského rukopisu můžete zakoupit v e-shopu Libri Latini.

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Úvod do Kristiánovy legendy

Pokročilejší studenty latiny určitě potěší ukázka z jedné z nejkrásnějších legend, které se schovávají ve Fontés Rérum B. a jsou naším národním pokladem.
PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars secunda

Další cvičení ke zjednodušené četbě. Tentokrát úkoly k druhé kapitole.

INTERMEDIATE

Před Draculou

Na začátku letošního roku vyšla zajímavá kniha s podtitulem archeologie upíra. Její součástí jsou také středověké a raně novověké latinské texty o upírech s českým překladem. S laskavým svolením nakladatelství Argo Vám v tomto článku jeden zajímavý latinský text o upírech ukážeme.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.