Lingua Latina

Certamen latinum 2010

PRE Vydáno dne 08.01.2011

Letošní školní kolo Certamen latinum – olympiády z latinského jazyka, je v plném proudu. Podívejme se společně na část loňského zadání.Certamen latinum - olympiáda v latinském jazyce

Národní institut dětí a mládeže každým rokem organizuje kromě jiného také jazykové olympiády. Mezi nimi i olympiádu v latinském jazyce. Hlavní koordinátorkou pro latinský jazyk je paní Barbora Šteflová a zadání pro jednotlivá kola připravují zkušení profesoři latiny českých univerzit.

Zkouška se skládá ze tří částí:

textové části - uvedený text je potřeba přeložit do češtiny, k dispozici je slovník
části gramatické - na základě textu z první části studenti rozpracovávají gramatické úkoly
a části kulturní - zahrnuje otázky týkající se starověkých reálií souvisejících s úvodním textem

Vyzkoušejte si část zkoušky školního kola z roku 2010. Nejprve pozorně přečtěte text a poté na základě tohoto textu vypracujte cvičení. V závěru nechte test vyhodnotit. Celé zadání i s řešením naleznete ZDE.

Leonidas
Persae Graeciam ingentibus copiis aggrediebantur. Tum Leonidas, rex Lacedaemoniorum,
miles iubebat omnes socios domos redire. Ad suos dixit: "Experiamur fortunam, Lacedaemonii!"
Ceteri domos revertebantur, soli Lacedaemonii in Thermopylis remanebant. Oraculum
Delphicum respondebat: "Aut rex moriatur, aut Graecia vincatur!" Itaque Leonidas suos
monebat: "Ne ab hostibus circumveniamur! Multos hostes occidamus, tum moriamur!" Vere
Lacedaemonii nusquam honestius perirent, quam in Thermopylis. Omnes trecenti ad unum
cadebant. Poeta Simonides scribebat versus:


"Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes,
dum sanctis patriae legibus obsequimur."

Testová část

V následujícím testu doplňte do rámečku vždy jedno slovo, v pátém úkolu max. 3 slova, pište bez délek:

1. K tvaru komparativu honestius napište jeho první a třetí stupeň:  – honestius-  .

2. K substantivu rex utvořte jeho ženský protějšek:
3. Najděte v textu substantivum první deklinace, které je maskulinum: 

4. Najděte v textu latinská slova, z nichž jsou odvozena česká slova:
verš –
sociální –
patriot –
legální –
poetický –  .

5. Uveďte z jakého slova v textu je odvozeno české přejaté slovo respondent:
a jakého je toto slovo gramatického tvaru v textu: 

6. Jak se jmenoval perský král, který vedl perské tažení do Řecka, v jehož rámci proběhla i bitva u Thermopyl?
7. Jak se jmenovala věštkyně, která působila v Delfách? 

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010 - B

Latinské olympiády se můžete zúčastnit i tehdy, pokud se učíte latinu méně než 2 roky. Aby byla soutěž spravedlivá, mají všichni ti, kteří se učí déle, o něco složitější zadání. My se dnes podíváme na zadání pro studenty, kteří se učí latinu déle než 2 roky.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v zemském kole latinské olympiády. V článku najdete verzi pro začínající latináře.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum - zemské kolo 2010 B

Letošní olympiády v latinském jazyce jsou v plném proudu. Podívejte se s námi na zadání zemského kola pro pokročilejší latináře z roku 2010.
Copyright info:

Certamen latinum organizuje Národní institut dětí a mládeže.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.