Lingua Latina

Procvičujeme konjunktivy ve vedlejších větách #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.05.2010

V následujícím cvičení se podíváme na věty účelové, snahové, obavné a zabraňovací.  1. Žádá, aby mluvili. Rogó ut ________.

  2. Bál jsem se, že přijdeš pozdě. Timébam, né séró ________.

  3. Pracujeme, abychom byli bohatí. Labórámus, ut dívités ________.

  4. Učte se, abyste nebyli hloupí. Discite, ut né stultí ________ .

  5. Jíme, abychom žili. Edimus, ut ________.

  6. Naši vojáci bojovali, aby naše vlast byla svobodná. Mílités nostrí pugnábant, ut patria nostra líbera ________.

  7. Dej pozor, ať neupadneš. Cavé, né ________.

  8. Snažme se, abychom dobře žili. Optámus, ut bene ________.

  9. Bojím se, abyste zvítězili. Timeó, ut ________.

  10. Nemoc mi zabránila, že jsem k vám nepřišel. Morbus mé impediébat, né ad vós ________.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vedlejší věty snahové, obavné a zabraňovací

Podívejme se spolu na další druhy vedlejších vět.
ELEMENTARY

Cvičení pro mediky #5

Zůstaneme ještě u první deklinace, ale přidáme na gramatickém drilu.
ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #1

Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete základní tvary sloves, pokud je musíte vyhledat ve slovníku a znáte jen tvar perfekta nebo supina.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.