Lingua Latina

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.03.2010

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…Už jsme si říkali, že jednotlivá kázání byla velmi často doprovázena příklady. Obyčejný člověk pak mohl vidět, že to, co právě slyšel, se týká i jeho každodenního života. Podívejme se na další exemplum, tj. příklad, na kterém kněz vysvětluje, že opravdu není možné, aby se každý mohl každému zavděčit.

 

Et sic hic habemus: Nemo potest se conservare omnibus, quia si te omnibus conservas, male facis, quia opportet te adulari a w ucho sseptati. Si autem te nulli hortus conservas, eciam male facis, quia ostendis crudelitatem. Et sic unus homo opinans , quod deus in aliqua fabula per se male faceret, dixit: Si essem deus, vellem me omnibus conservare. Tandem in illa locucione fuit sibi dictum: Conceditur tibi, ut sis deus. Modo iste iam solus opinabatur, quod esset deus. Habuit circum se duos vicinos, unus fuit ortulanus, qui habuit ortum , alter fuit lutificulus, qui ad solem ollas exsiccabat. Unus petivit pluviam, alter serenitatem. Sic quod ortulanus, modo sibi ortus exsiccatur, venit ad istum dicens: Da michi pluviam! Iste mandavit et statim pluvit . Post venit lutificulus volens ollas exsiccare, et sic dixit: Quid facis? Vis michi destruere ollas? Et iste videns istam difficultatem dixit: Wzdavam et nolo ulterius esse deus.

 
adúlor - lichotit, pochlebovat

verb - -árí, átus sum

 
concédó - povolit někomu, dovolit

verb - -ere, cessí, cessum

 
conservó - zavděčit se

verb - -áre, áví, átum

exsiccó
exsiccó - vysušit

verb - -áre, áví, átum

hortulánus
hortulánus - zahradník

noun - -í, m.

hortus
hortus - zahrada

noun - -í, m.

 
locútió - mluva, řeč, rčení

noun - -ónis, f.

lutificulus
lutificulus - hrnčíř

noun - -í, m.

lutum
lutum - hlína

noun - -í, n.

 
mandó - nařídit, rozkázat

verb - -áre, áví, átum

 
modo - jen, pouze, právě, právě teď

adverb -

ólla
ólla - hrnec, nádoba

noun - -ae, f.

 
opínátus - domnělý

us, a, um

 
opínor - domnívat se, domýšlet

verb - -árí, átus sum

pluit
pluit - prší

verb - neosobní sloveso

pluvia
pluvia - déšť

noun - -ae, f.

serénitás
serénitás - jasné počasí

noun - -átis, f.

 
ulterius - dále

adverb -

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
ALL LEVELS

Lingua Latina per se illustrata

V tomto článku se můžete seznámit se zcela novou učebnicí, alespoň na našem trhu, a s její zajímavou výukovou metodou.
Copyright info:

Quadragesimale Admontense, Praha 2006

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.