Lingua Latina

Záporná zájmena

PRE Vydáno dne 22.09.2009

Poslední neopomenutelnou skupinou zájmen jsou zájmena záporná. Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. V latině je to trochu pomíchané, zájmen jako takových je tam méně. Více se dočtete v tomto článku.Záporná zájmena (pronomina negativa)

V češtině známe záporná zájmena nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.

V latině jsou čistě zápornými zájmeny jen nikdo a nic.

Žádný se řadí do skupiny zájmenných adjektiv, o kterých se více dočtete v tomto článku. (Článek se ještě připravuje)

Ničí se vyjadřuje opisem, tedy například ničí=nikoho="žádné osoby"
Musíme tedy znovu užít zájmenného adjektiva žádný

Nijaký v latině splývá se zájmenem žádný (když je někdo nijaký, je vlastně žádný), vyjadřují se tedy stejným slovem.


NIKDO, NIC

 
Pád
NIKDO
NIC
Nominativ
NÉMÓ
NIHIL
Genitiv
NÚLLÍUS
NÚLLÍUS REÍ
Dativ
NÉMINÍ
NÚLLÍ REÍ
Akuzativ
NÉMINEM
NIHIL
Vokativ
-
-
Ablativ
NÚLLÓ
NÚLLÁ
  • Opět máme u genitivu a dativu charakteristické koncovky -ÍUS, -Í.
  • Ablativ je podle první a druhé deklinace, obdobně jako u ostatních zájmen.
  • Protože nic se vztahuje k věcem, je potřeba si slůvkem věc opět vypomoci - nic = žádná věc.

 

Příklady:

Nemo audiebat.

Id nulli rei praepedit.

De nullo scio.

De nulla re sciebam.

Nihil novi sub sole.

 

 

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Tázací zájmena

Svět zájmen tvoří i skupiny tázací-vztažná, často shodná. V latině tomu není jinak, pochopitelně je několik rozdílů. V tomto článku jsou vyložena zájmena tázací – interrogativa.
ALL LEVELS

Přivlastňovací zájmena

Další skupinou zájmen, která rozhodně nesmí být opomenuta, jsou přivlastňovací zájmena, která nám pomáhají identifikovat vlastníka.
ELEMENTARY

Osobní zájmena

Ačkoliv se osobních zájmen v latině užívalo o poznání řidčeji než v jazyce českém, je mnoho případů, kde se s nimi setkáme a jejich znalost je žádoucí.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.