*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

4. konjugace - imperfektum

ELEMENTARY Vydáno dne 30.05.2009

Dokončíme výklad imperfekta a představíme si tabulku koncovek sloves 4. konjugace.Imperfektum - 4. konjugace

Slovesa 4. konjugace tvoří imperfektum obdobně, jako slovesa konjugace 3. To znamená, že mezi znak -ba- a kmen vkládají ještě hlásku -é-.

Imperfektum 4. konjugace, vzor audió
1. os.audi-é-ba-mslyšel jsemaudi-é-ba-rbyl jsem slyšen
2.os.audi-é-bá-sslyšel jsiaudi-é-bá-risbyl jsi slyšen
3.os.audi-é-ba-tslyšelaudi-é-bá-turbyl slyšen
1.os.audi-é-bá-musslyšeli jsmeaudi-é-bá-murbyli jsme slyšeni
2.os.audi-é-bá-tisslyšeli jsteaudi-é-bá-miníbyli jste slyšeni
3.os.audi-é-ba-ntslyšeliaudi-é-ba-nturbyli slyšeni

Jako příklad si můžeme uvést např.:

custódi-é-bam - hlídal jsem
dormi-é-bá-s - spal jsi
fíni-é-ba-t - končil
inveni-é-bá-tur - byl vynalezen
puniébámur - byli jsme trestáni
sciébátis - věděli jste
sepeliébátur - byl pohřbenPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

4. konjugace

Dokončeme výklad základních konjugačních typů a podívejme se, jak se časují slovesa 4. konjugace.
ELEMENTARY

3. konjugace - imperfektum

Podíváme se na výklad tvoření minulého nedokonavého času u sloves 3. konjugace.
STARTER

Procvičování slovní zásoby - archiváři #3

Budoucí archiváři a historici si mohou procvičit slovní zásobu a základní gramatiku v následujícím cvičení.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář