Lingua Latina

Rubriky na našem webu

ALL LEVELS Vydáno dne 26.05.2009

Co všechno vám naše webové stránky nabízejí, kde najdete cvičení, písničky, vysvětlení gramatiky nebo slovní zásobu, se můžete dočíst v tomto článku.Rubriky

Na našem webu www.latina-zdarma.cz najdete celou řadu cvičení, testů, vysvětlení gramatický jevů, ale také zábavy, vtipy, písničky, dokonce i latinskou moderní konverzaci a převyprávěné a ozvučené pohádky a povídání. Články přibývají a někdy je poněkud složitější se rozhodnout, do které rubriky jednotlivý článek zařadit. V tomto článku tedy uvedu přehled jednotlivých rubrik, co všechno v nich můžete najít a jak se v nich jednoduše orientovat. Kompletní mapu všech rubrik a jejich podrubrik najdete zde.

Četba

V této rubrice najdete “souvislé texty”. Ne každý si pod tímto pojmem představíme totéž. Do rubriky Četba se tak vešly:

  • v podrubrice “Církevní” – gregoriánský chorál, latinský mešní řád, modlitby
  • v podrubrice “Pro začátečníky” – zjednodušené texty, cvičné texty pro začátek vašeho studia latiny a také překlady z češtiny do latiny, např. převyprávěné pohádky, často doplněné zvukovou nahrávkou. Takový článek, který je doplněn zvukovými nahrávkami je často označen sluchátky 
  • v podrubrice “Středověké” – originální ukázky z děl vznikajících cca od roku 1000 n.l. prozatím až do současnosti , přibudou-li texty pozdější, určitě vznikne rubrika textů novověkých a moderních
  • v podrubrice “Starověké” pak najdete originální díla z doby starověku, v současnosti např. Caesarovy Zápisky o válce galské

Gramatika

V této rubrice najdete vysvětlení latinské mluvnice, ale také celou řadu cvičení. Každý typ článku je popsán a má také odlišnou ikonku.

V takto označeném článku najdete vysvětlení gramatického jevu, příklady, přehledné tabulky.

V takto označeném článku naopak najdete cvičení procvičující konkrétní gramatický jev, v každém cvičení je po vyhodnocení vidět vaše úspěšnost a také jsou vysvětleny vaše chyby i správné odpovědi. Prozatím můžu říct, že procvičovacích článků je v rubrice Gramatika převážná většina. A bude tomu tak i nadále. Vysvětlení mluvnice si můžete najít v učebnicích, najít ale učebnici, která má také klíč ke cvičením, už není tak snadné, proto jsou tu naše cvičení, abyste si ověřili, jak jednotlivé mluvnické jevy zvládáte.


Informace

Přesně v souladu s latinským významem slova informatio – představa, obrys (ale také poučení a výklad), naleznete v této rubrice obecné informace týkající se latiny a našeho webu. Seznámíte se tu s latinskými učebnicemi, webovými stránkami orientujícími se na latinu, najdete tu odkazy na tyto stránky a další důležité informace.


Konverzace

Konverzace nebo-li Colloquium Latinum je rubrika, která se určitě ještě bude rozvíjet. Chtěli bychom vám v ní ukázat, že latina není ani zdaleka mrtvý jazyk a že je možné jí leccos vyjádřit a používat ji i v běžném životě. V neposlední řadě si klademe za cíl upozornit vás na to, že pokud ne dnes, v minulosti se latinou určitě mluvilo, a tak lze v tomto jazyce vyjádřit běžné věci, které nás obklopují, pohovořit si o svých starostech, o svojí rodině, o svojí práci. Tyto lekce jsou ozvučené a rozhovory si tak můžete také poslechnout.


Latina kolem nás

Každý z nás se s latinou setkává téměř denně a možná o tom ani neví. No jen si vzpomeňte, jestli náhodou cestou do školy či do práce nechodíte kolem nějakého sloupu nebo pomníku s latinským nápisem. Takových památek stojí v našich městech spousty. V článcích v této rubrice se společně podíváme na některé latinské nápisy kolem nás a vysvětlíme si jejich význam, aby se pro vás jejich čtení stalo snazším.


Slovní zásoba

Slovní zásoba je poměrně nepřehledná rubrika. Obsahuje totiž několik typů článků:

Pod touto ikonou naleznete soupisy slovíček, které jsou určené k naučení a můžete si je poměrně velmi efektivně prozkoušet pomocí vloženého programu. Prozatím jsou slovníková hesla především “překladová”, ale v budoucnu bude náš slovník spíše výkladový. K řadě slovíček najdete obrázek a do budoucna určitě i zvukovou nahrávku všude tam, kde byste tápali s výslovností. Díky laskavosti autorů jednotlivých latinských učebnic, najdete v rubrice Slovní zásoba také slovíčka z jednotlivých učebnic.

Pod touto ikonou naleznete články o problematických latinských slovíčkách, jejich objasnění, porovnání, příklady.

Tato ikonka pak uvádí cvičení, obvykle nazvané Procvičujeme slovní zásobu … V tomto cvičení si můžete procvičit nejen, jak znáte sama slovíčka, ale také jak si poradíte s jejich formou, tj. časováním a skloňováním. Vlastně je to takové procvičování slovní zásoby v praxi, protože k čemu by vám bylo, že víte, jak se řekne milovat, ale neuměli byste se zeptat: “Miluješ mě?” Tato cvičení na slovní zásobu rozvíjejí současně znalosti mluvnice a jsou tak důležitým doplňkem cvičení v rubrice Gramatika.


Testy

V této rubrice najdete souhrnné procvičování různých mluvnických jevů. Prozatím jsou testy rozděleny na klasické a lékařské a dále podle úrovně. Pro začínající jsou tu testy v úrovni Starter a Elementary, pro pokročilejší pak Intermediate.


Výslovnost

Výslovnost je velmi diskutovanou otázkou pokud jde o latinu. Jednotlivé články věnované výslovnosti, ale také ozvučené cvičení, najdete právě v této rubrice.


Zábava

Tato rubrika se prozatím vyvíjí. Najdete v ní vtipy, moderní písničky, hádanky a v současnosti také memorábilia, vlastně slova, která z latiny přejaly ostatní jazyky a v různých podobách se používají dodnes.


To je k rubrikám prozatím všechno. Věřím, že se budete na našem webu dobře orientovat a bude se vám s námi latina dobře učit. Na závěr jen připomenu, že stále hledáme zapáleného ilustrátora.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Slovník na našem webu

V tomto článku bych ráda vysvětlila, jak je to se slovníkem na našem webu. Především chci upozornit, že funguje dvojité klikání jako na mateřské HFE.
ALL LEVELS

Vítejte na webu Latina-zdarma.cz

Latina je velmi krásný, současně ale také velmi obtížný jazyk. Proto jsou tu naše stránky, aby vás učení latiny bavilo.
ALL LEVELS

Mapa webu

Podrobný přehled všech rubrik a jejich podrubrik na webu latina-zdarma.cz.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.