*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Doplňujeme slovesnou řadu

ELEMENTARY Vydáno dne 25.04.2009

V latině je vlastně každé sloveso „nepravidelné“. Je ke každému potřeba naučit se celý slovníkový tvar, pojďte si vyzkoušet, jak umíte tyto tvary u nejběžnějších sloves.Doplňujeme slovesnou řadu

Určitě už jste si všimli, že takové sloveso má ve slovníku celou řadu koncovek. Co tyto koncovky znamenají?

Sloveso LAUDÓ určitě znáte všichni. Slovníkový tvar vypadá takto: laudó, áre, áví, átum.

laudó - 1. os. sg. ind. préz. akt., nebo-li česky já chválím

laudáre - infinitiv prézenta aktíva (latina má infinitivů 6), tj. chválit

laudáví - 1. os. sg. ind. perfkta aktíva, nebo-li pochválil jsem

laudátum - tzv. supinum, tvar používaný např. ke tvoření perfektních pasív, lze ho přeložit např. jako chválení, k chválení, chválit, samostaně ale nestojí

Všechny tyto tvary se musíte naučit. Pokud je nebudete znát, nebudete schopni nalézt celou řadu sloves ve slovníku. Např. mám-li tvar tulistí, těžko jej najdu ve slovníku, pokud nebudu vědět, že tul- je perfektní kmen slovesa feró.

Vyzkoušejte si v následujícím cvičení doplňovat chybějící tvary, učte se je vždy všechny, i když prozatím některé z tvarů nepotřebujete. To, co se nenaučíte hned, bude se vám jen velmi obtížně "doučovat". Pište i délky, ať si je správně zapamatujete.

 

1. napomínám – moneó – monére –  – monitum
2. ničím – déleó - déléví – délétum
3. dávám – dó –  – dedí – datum
4. miluji – ámó – ámáre – ámáví –
5. mám – habeó – habére –  – habitum
6. vidím – videó – vidére – vídí –
7. učím se – discó – discere –  – s/lightbulb.png" alt="TTT" />
8. čtu – legó – legere –  – léctum
9. bráním – défendó – défendere – défendí –
10. píšu – scríbó – scríbere –  – scríptumPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Doplňujeme slovesnou řadu #2

Drilová cvičení jsou někdy velmi užitečná. Zvlášť, když se potřebujeme rychle a pokud možno důkladně naučit větší množství slovní zásoby. Pojďme si tedy procvičit slovesné řady.
ELEMENTARY

Určujeme slovesné tvary #3

Procvičte si jednotlivé slovesné tvary všech konjugací v prézentním kmeni.
ELEMENTARY

Určujeme slovesné tvary #1

V tomto cvičení si studenti nelékařských oborů procvičí, jak se orientují v koncovkách prézentního kmene aktíva i pasíva.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Doplňujeme slovesnou řadu 3 4500 Od Nicanor poslední příspěvek
před 10 lety