Lingua Latina

První věty pro začátečníky - #2

STARTER Vydáno dne 13.04.2009

Moc vám to první cvičení nešlo, zkusíme tedy opět něco snadného, pro úplné začátečníky.První věty pro začátečníky #2

Vyzkoušejte si v následujícím cvičení tvořit jednoduché věty. Postupujte stále podle stejného schématu: nejprve rozhodněte, které slovo je přísudek (sloveso), dejte je do správného tvaru. K němu přiřaďte podmět (ten je vždy v prvním pádě) a pak ostatní větné členy. Na závěr ještě dejte do pořádku slovosled tak, aby sloveso bylo na konci věty.

Např. Učitelka chválí žákyni. přísudek je chválí tj. laudat, kdo co chválí učitelka magistra, koho co chválí žákyni discipulam. Výsledná věta: Magistra discipulam laudat.

Tak prosím:

rosa

Dívka miluje pohádky.
Růže zdobí břeh.
Dívka zdraví básnika.
Ženy zdobí sochy.
Učitelka chválí píli žákyň. 

Vyzkoušejte si nyní pasívum, Žákyně je chválena učitelkou. Podmětem je žákyně, tj. discipula, je chválena je pasívum ve 3. osobě sg., tj. laudátura kým čím se v případě živých osob vyjádří pomocí předložky á od a příslušným pádem, tj. ablativem. Výsledná věta je potom Discipula á magistrá laudátur. Pokud bychom neužili živou věc, pak nepoužijeme ani předložku. Tj. Rípae silvís ornantur. Břehy jsou zdobeny kým čím lesy.

Dívka je chválena učitelkou.
Břehy jsou zdobeny růžemi.
Přátelství svorností je upevňováno.
Píle obyvatel básníkem je chválena. 

/p>

 

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

První věty - četba pro začátečníky #2

Pro samouky je v tomto článku několik vět, které procvičí stavbu latinské věty a gramatiku 1. a 2. deklinace a 1. a 2. konjugace.
STARTER

První věty - cvičení pro začátečníky #1

Už jste se naučili 1. deklinaci, 1. konjugaci a sloveso ESSE. Vyzkoušejte si tvořit jednoduché věty.
STARTER

První věty - četba pro začátečníky #4

V tomto článku se opět vrátíme k základní slovní zásobě a mluvnici. Tentokrát ale použijeme text jako cvičení.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.