Lingua Latina

Základní slovní zásoba - klasika #8

ELEMENTARY Vydáno dne 19.02.2009

Adjektiva všech deklinací. 
ácer - prudký, rázný

er, -is, -e

 
brevis - krátký

is, -e

 
celeber - slavný, proslulý

-bris, -bre

 
celer - rychlý

er, -eris, -ere

 
commúnis - společný

is, -e

 
compositus - složený

-a, -um

 
cónscríptus - zapsaný

-a, -um

 
decórus - čestný, slušný

-a, um

 
díligéns - pečlivý, důkladný

-entis

 
dubius - pochybný, nejistý

-a, -um

dulcis
dulcis - sladký

-e

 
égregius - vynikající, znamenitý

-a, um

 
facilis - snadný

is, -e

félíx
félíx - šťastný
BrE
Přehrát

-ícis

 
fortis - pevný, udatný, statečný

is, -e

 
grávis - těžký, obtížný

-e

ínfélíx
ínfélíx - nešťastný

-ícis

 
ingéns - ohromný, nesmírný

-entis

 
palúster - bažinatý

-stris,-stre

 
salúber - zdravý

-bris, -bre

 
sapiéns - moudrý, rozumný

-entis

 
simplex - jednoduchý

-icis

 
stultus - hloupý, pošetilý

-a,-um

 
summus - nejvyšší

-a,-um (superlativ od superus)

vetus
vetus - starý

-eris

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - klasika #9

Tentokrát se můžete on-line naučit nejběžnější deponentní slovesa.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme slovní zásobu - klasika #8

V tomto cvičení budete hledat slova stejného a podobného významu a zaměříme se na deponentní slovesa.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.