Lingua Latina

Předložky

STARTER Vydáno dne 22.06.2008

Že se v latině předložky pojí s jinými pády než v češtině, to vás určitě nepřekvapilo. Příjemné zjištění naopak může být, že latinské předložky se ve většině případů pojí pouze se čtvrtým nebo se šestým pádem.Předložky s akuzativem a s ablativem

Latinské předložky se naštěstí ve většině případů pojí pouze se dvěma pády: s akuzativem nebo s ablativem, popřípadě obojí.

Předložky s akuzativem:

Příklady: ad aquam - do vody prope mandibulam - blízko dolní čelisti intrá cránium - v lebce ante morbum - před nemocí per morbum - během nemoci post morbum - po nemoci apud vénam - blízko žíly circum (circá) linguam - kolem jazyka contrá morbum - proti nemoci inter mandibulam et maxillam - mezi dolní a horní čelistí super (suprá) linguam - nad jazykem propter morbum - kvůli nemoci tráns násum - přes nos, za nosem

Jak jste si určitě všimli, nezáleží, s jakým pádem se která předložka pojí v češtině, důležité je, že vyžaduje akuzativ. Samozřejmě můžeme použít i plurál: po nemocech - post morbís - post morbós

Předložky s ablativem:

Příklady: á glandulá - od žlázy, ab aquá - od vody, cum cellulá - s buňkou, dé morbó - z nemoci, o nemoci, é, ex ventriculó - ze žaludku, pró patriá - kvůli vlasti, pró formá - podle, v souladu s formou, sine aquá - bez vody

Předložky s akuzativem i s ablativem:

Na otázku KAM se předložky IN a SUB pojí s akuzativem: do vody - in aquam, pod vodu - sub aquam.

Na otázku KDE se tyto předložky, tj. IN a SUB pojí s ablativem: ve vodě - in aquá, pod vodou - sub aquá

Víceslovná spojení

Tak jako ve své mateřštině skloňujeme celá slovní spojení, tak i v latině musíme skloňovat slovní spojení celé. Např. dutá žíla, bez duté žíly, k duté žíle atp. Tj. i v latině vena cava, venae cavae, venae cavae, venam cavam, etc. Tedy do duté žíly ad vénam cávam nikoli ad vénam cávae, nebo bez duté žíly sine véná cává, nikoli sine véná cávís atp. Obě slova musejí být ve stejném pádu.

!!!Pozor!!! Nepleťte si slovní spojení vzniklé z podstatného a přídavného jména, např. dutá žíla, pravá ruka, vysoká horečka, a slovní spojení vzniklé ze dvou podstatných jmen: rakovina žaludku, nemoc plic atp. Naštěstí tady platí stejné pravidlo v latině jako v češtině: tj. rakovina koho čeho žaludku, druhý pád, tj. cancer ventriculí. A pokud chcete k takovému spojení přidat předložku, je logické, že skloňujeme jen první slovo. Zní to možná složitě, ale převeďte si to na češtinu: kvůli rakovině žaludku: předložka kvůli ovlivnila tvar rakovina, pořád je to ale rakovina koho čeho žaludku. Rozumíte? cancer ventriculí, ad cancrum ventriculí, propter cancrum ventriculí, sine cancró ventriculí, ante cacrum ventriculí

To je všechno, žádné další hrůzy nás s předložkami nečekají. Pokud si chcete vyzkoušet, jak si celou látku pamatujete, pusťte se do cvičení.

Předložky můžete nastudovat také ZDE.

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Výukové video - Latinské předložky

Jako pátý díl latinského videokurzu jsem připravila přehled latinských předložek. V sedmi minutách se seznámíte s latinskými předložkami a způsobem jejich používání.
ELEMENTARY

Předložky

Vyzkoušejte si on-line, jak se orientujete v latinských předložkách
STARTER

Předložky

V šesté lekci učebnice Familia Romana se objevují předložky se šestým i čtvrtým pádem. Procvičte si je v následujícím cvičení.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.