Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars tertia

Vydáno dne 04.05.2020

V článku si ověříte porozumění třetí kapitole knihy Tajemství na hranici.V následujícím cvičení si ověříte své pochopení slovní zásoby v textu 3. kapitoly knihy Tajemství na hranici. Knihu samu můžete zakoupit v Libri Latini. Ke knize máte k dispozici také audionahrávku a cvičení k předcházejícím kapitolám kapitola 1, kapitola 2

 1. Quid rapuit Kuno?

  1. hastam
  2. pílum
  3. scútum
  4. sicam
 2. Quí clámant ad puerós?

  1. Matrés puerórum, quae eós amant.
  2. Matrés, quae puerós monent.
  3. Mílités, quí limitem custódiunt.
  4. Mílités, quí sub turrí pugnant.
 3. Quid scit máter Kunónis?

  1. Kuno audax est.
  2. Kunó cum pueró Rómánó loquitur.
  3. Kunó prope limitem ambulat.
  4. Kunó sub turrí stat.
 4. Quid mílités in manú dextrá tenent?

  1. hastam
  2. pílum
  3. scútum
  4. sicam
 5. Ante turrim válum fossaque sunt?

  1. Falsum est.
  2. Vérum est.
 6. Cúr Kunó limitem nón amat?

  1. Quia limes eum á lacú dívidit.
  2. Quia máter eius eum male monet.
  3. Quia mílités nunc in silvá adsunt.
  4. Quia potest cum puerís Rómánís lúdere.
 7. Quid putat Germání?

  1. Rómání amící Germánórum sunt.
  2. Rómání natáre amant.
  3. Rómání nihil nihi bellum amant.
  4. Rómání turrim semper aedificant.
 8. Quid est „alter míles“?

  1. audax
  2. novus
  3. prímus
  4. secundus
 9. S jakým pádem se pojí sloveso cavére?

  1. s ablativem
  2. s akuzativem
  3. s dativem
  4. s genitivem
 10. Označte antonymum ke slovesu prohibet:

  1. cupit
  2. dícit
  3. imperat
  4. monet
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: