Latina kolem nás: Pražský hrad I

Vydáno dne 09.07.2015

1. 7. – 5. 7. 2015 probíhala v Praze tradiční Letní škola historie. Trávili jsme v budově filozofické fakulty hodiny poslechem zajímavých přednášek, ale také jsme se účastnili poučných výprav po výzamných pražských památkách. Nelenila jsem a nafotila jsem pro vás řadu jednodušších i složitějších nápisů. Začněme na Pražském hradě, který byl zrovna v rekonstrukci.Pražský hrad I sv. Pavel na Pražském hradě Nápis, který najdeme na druhém nádvoří Pražského hradu, je zřetelně čitelný a jeho rozluštění tak nečiní žádné potíže. Ve dvou výklencích jsou zde umístěny sochy sv. Pavla a sv. Petra. Na podstavci soch jsou také chronogramy, ale ty nejsou na naší fotografii zřetelné. Nápis na soše sv. Petra jsme již v našem souboru uvedli, nyní se podívejme na sochu sv. Pavla. Text odkazuje k listům apoštola Pavla Korintským, konkrétně k listu 15. Kromě jiného se v něm píše: Gratia Dei sum id quod sum et oratia eius in me vacua non fuit a text pokračuje sed abundantius illis omnibus laboravi non ego autem sed gratia Dei mecum. Přeložit první část je snadné: Díky Bohu (obvykleji z boží milosti) jsem to, co jsem. Podívejme se na jednotlivá slova další části: oratia bychom přeložili jako milost (boží), základ slova řeč (slovo) je tu zřetelné, fuit je perfektum – byla, tady nebyla TTT *1 Pokračování textu z Listu Korintským pak přináší zajímavé tvary: abundantius – tedy druhý stupeň, plnější, více plný illis ablativ srovnávací illis omnibis nad všechny ostatní laboravi – perfektum – jsem pracoval Překlad pod žárovičkou TTT *2

Překlad:
  1. a milost jeho ve mně prázdná nebyla, což je obvyklé překládat jako nebyla ve mně nadarmo
  2. ale víc než oni všichni jsem se napracoval, ne já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou
Přepis bublinkové nápovědy: