Doplňujeme slovesnou řadu #2

Vydáno dne 15.02.2011

Drilová cvičení jsou někdy velmi užitečná. Zvlášť, když se potřebujeme rychle a pokud možno důkladně naučit větší množství slovní zásoby. Pojďme si tedy procvičit slovesné řady.Co to jsou slovesné řady si můžete přečíst ZDE. Nyní si procvičíme slovesné řady nejčastěji používaných sloves 3. konjugace. Doplňte do rámečku chybějící slovesný tvar, pište s délkami. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi.

1. beru – ___________________________(1)  – súmere – súmpsí – ___________________________(2) .
2. konám – agó – agere – ___________________________(3)  – ___________________________(4) .
3. odcházím – discédó – discédere – ___________________________(5) - ___________________________(6) .
4. ___________________________(7)  – pónó – ponere – ___________________________(8) - ___________________________(9) .
5. ukazuji – ostendó – ostendere – ___________________________(10) ___________________________(11) .
6. žiju – vívó – vívere – ___________________________(12)  – víctúrus
7. zanechávám – relinquó – relinquere – ___________________________(13) ___________________________(14) .
8. vedu – dúcó – dúcere – ___________________________(15) ___________________________(16) .
9. říkám – dícó – dícere – ___________________________(17) - ___________________________(18) .
10. žádám – petó – petere – ___________________________(19) - ___________________________(20)  .

___________________________(21) Správné odpovědi: 1) súmó / sumo ; 2) súmptum ; 3) égí ; 4) áctum ; 5) discessí ; 6) discessum ; 7) pokládám / položím ; 8) posuí ; 9) positum ; 10) ostendí ; 11) ostentum ; 12) víxí ; 13) relíquí ; 14) relictum ; 15) dúxí ; 16) ductum ; 17) díxí ; 18) dictum ; 19) petíví ; 20) petítum ; 21)
/p>
Správné odpovědi:
Přepis bublinkové nápovědy: