Procvičujeme slovní zásobu - klasika #8

Vydáno dne 03.08.2010

V tomto cvičení budete hledat slova stejného a podobného významu a zaměříme se na deponentní slovesa.Vyberte z tabulky slovesa, která jsou svým významem a použitím podobná slovesům v otázkách. Dané slovo vepište do rámečku. Jedno sloveso je navíc.

 
exspectáretiméregaudérespectáre
conveníredívideredícerecadere

1. partírí – ___________________________(1)

2. verérí – ___________________________(2)

3. opperírí – ___________________________(3)

4. intuérí – ___________________________(4)

5. lábí – ___________________________(5)

6. loquí- ___________________________(6)

7. laetárí – ___________________________(7)

Správné odpovědi: 1) dívidere / dividere ; 2) timére / timere ; 3) exspectáre / exspectare ; 4) spectáre / spectare ; 5) cadere ; 6) dícere / dicere ; 7) gaudére / gaudere
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: