Předložky s ablativem a "obojí" předložky

Vydáno dne 05.05.2009

On-line si procvičte předložky se šestým pádem a také těch několik, které se pojí jak s ablativem, tak s akuzativem. 
á - od

preposition - předložka s ablativem před samohláskou má tvar ab

 
ab - od

preposition - předložka s ablativem před souhláskou má tvar á

 
cum - s
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem

 
- o

preposition - předložka s ablativem dé concordiá

 
é - z

preposition - pojí se s ablativem před samohláskou má tvar ex

 
ex - z, podle

conjunction - pojí se s ablativem

 
in - v

preposition - na otázku kam se pojí s akuzativem, na otázku kde se pojí s ablativem

 
prae - před, pro

preposition - předložka s ablativem

 
pró - pro, za, kvůli
AmE
Přehrát

preposition - předložka s ablativem

 
sine - bez

preposition - pojí se s ablativem

 
sub - pod
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem i akuzativem

 
super - přes, nad
AmE
Přehrát

preposition - přes + akuzativ nad + ablativ

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: