Seznamujeme se s lékařskou terminologií #1

Vydáno dne 28.09.2008

Ukážeme si několik základních přípon a slovních základů, které tvoří lékařskou terminologii.Úvod do latinské lékařské terminologie

V následujícím článku si ukážeme několik základních sufixů, které se objevují v lékařské terminologii. Sufixy mohou mít vedle latinského základu také základ řecký a stejně tak se připojují k latinským i řeckým slovním základům, proto si ukážeme i ty, ale až později.

Sufixy jako součást latinské terminologie

-ectomia - znamená chirurgické odstranění orgánu nebo jeho části, např. artériectomia, adenectomia, vénectomia

-algia - znamená bolest, např. aortalgia, scapulalgia

-ectasia - znamená rozšíření, např. gastrectasia

-stenóza - znamená naopak zúžení, např. colpostenósis- zúžení dělohy

-ítis - označuje zánětlivé onemocnění, např. enterítis - zánět střeva, laryngítis - zánět hrtanu

-lis, ris - náležet, patřit k, např. suprámaxilláris - náleží k horní čelisti

-óma - nejčastěji pojmenovává nádorové bujení, např. lipóma - nezhoubný nádor, melanóma - zhoubný nádor

-tomia - znamená chirurgické otevření, řez, např. laparotomia, tracheotomia

-stomia - znamená chirurgické vyústění dutého orgánu na povrch, např. cólostomia

-scopia - znamená vyšetřovat něco zrakem, přístroji, např. cystoscopia, réctoscopia

A ještě musíme přidat prozatím jen několik slovních základů přejatých do lékařské terminologie z řečtiny. Tyto slovní základy se objevují v termínech v polatinštěné podobě a leckdy s různým pravopisem, ten se nesjednocuje, ale zůstává tak, jak je běžně používán.

Slovní základy přejaté z řečtiny

Řecký slovní základLatinský ekvivalentČeský překladPříklad použití
adén-glandulažlázanapř. adenítis - zánět žlázy
cardi-corsrdcecardiomyotomia - řez srdečním svalem
arthr-articulákloubnapř. arthrítis - kloubní zánět
colp-vagínapochvacolpítis - zánět pochvy
encephal-cerebrummozeknapř. encephalítis - zánět mozku
enter-intestínumstřevoenterospasmus - střevní křeč
gastr-ventriculusžaludekgastroenterítis - zánět žaludku a střev
glótt/ss-linguajazyknapř. glótticus - jazykový
hyster-uterusdělohanapř. hysteroscopia - vyšetření dělohy
métr-uterusdělohamétrítis - zánět dělohy
lip-adepstuk, tuková tkáňlipóma - tukový nádor
myo-músculussvalmyospasmus - svalová křeč
opthalm-oculusokoopthalmopathia - oční nemoc
próct-réctumkonečníknapř. próctoscopia - vyšetření konečníku

To by prozatím stačilo. Až se všechny ty slovní základy a příslušné sufixy naučíte, přejděte na cvičení, kde si můžete svoje znalosti ověřit.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: