*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Stupňování adverbií

Vydáno dne 24.02.2009

Podívejme se nyní, jak se v latině stupňují příslovce.

Stupňování adverbií

Stejně jako v češtině, i v latině můžeme příslovce stupňovat. Nezáleží přitom na tom, jaké deklinace bylo přídavné jméno, ze kterého bylo příslovce utvořeno. Stupňují se všechny stejným způsobem.

 

Komparativ

Komparativ všech adverbií je shodný s komparativem adjektiva pro neutrum, tj. s tvarem zakončeným příponou -ius.

Ukázka tvoření komparativu adverbií
Adverbium Adjektivum Komparativ adjektiva Komparativ adverbia
cláré (slavně) clárus (slavný)
clárior, clárius (slavnější)
clárius (slavněji)
breviter (krátce) brevis (krátký)
brevior, brevius (kratší)
brevius (kratšeji)
sapienter (moudře)
sapiéns (moudrý)
sapientior, sapientius (moudřejší)
sapientius (moudřeji)

Superlativ

Superlativ všech adverbií je tvořen ze superlativu adjektiv podobným způsobem, jako se tvoří adverbia z adjektiv 1. a 2. deklinace - příponou .

Ukázka tvoření superlativu adverbií
Adverbium Adjektivum Superlativ adjektiva Superlativ adverbia
cláré (slavně) clárus (slavný)
clárissimus (nejslavnější)
clárissimé (nejslavněji)
breviter (krátce) brevis (krátký)
brevissimus (nejkratší)
brevissimé (nejkratšeji)
pulchré (krasně)
pulcher (krásný)
pulcherrimus (nejkrásnější)
pulcherrimé (nejkrásněji)
humiliter (nízko) humilis (nízký) humillimus (nejnižší) humillimé (nejníže)

Stejná pravidla stupňování platí i pro adverbia odvozená od adjektiv s nepravidelným stupňováním:

bene - melius - optimé

male - peius - pessimé

 Články ze stejné rubriky:

Tomáš Weissar, 23 let, student latiny na MU v Brně, varhaník…

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář